Новинки трудов ученых Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана

 20171031 113122

Жанбулатова А. Б. Экологические проблемы производства и потребления нефтепродуктов: учебн. пос. / А. Б. Жанбулатова, Д. Ж. Киишева. – Уральск: ЗКАТУ им. Жангир хана, 2017. – 113 с. Пособие позволит приобрести знания об экологической характеристике нефтегазового комплекса, видах загрязнителей нефтепродуктов, о загрязнении водных ресурсов, почв и атмосферы. Структура пособия включает в себя теоретический материал по экологическим проблемам и охране окружающей среды при производстве и потреблении нефтепродуктов. В завершении глав предлагаются контрольные вопросы и задания  составленные как традиционными, так и инновационными методами: такими «анализ силового поля», составление диагностических карт и кластеров, эссе, решение ситуационных задач методом ТРИЗ. 

 20171031 113130

Маннапова Т. М. Javascript-объектіге бағытталған  скриптік бағдарламалау тілі: оқу құралы / Т. М. Маннапова, А. Х. Қасымова. – Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ. – 2017. – 108 б.  Javascript тілі HTML/CSS тілдерінің жалғасы ретінде  web парақтардың интерактивтілігін арттыру мақсатында оқытылады. Курста теориямен қоса көптеген практикалық сабақтар өткізіледі. Оқу құралы «Web-технологиялар «пәнінің типтік бағдарламасы талаптарына сәйкес құрастырылған және курстың барлық тақырыптары бойынша зертханалық жұмыстарды орындау үшін қажет мәліметтерді қамтиды.

 20171031 113145

Алмагамбетова М. Ж. Технология производства смазочных материалов: учебн. пос. / М. Ж. Алмагамбетова, Г. Ш. Джанаисова, Г. Х. Конырбаева. – Уральск: ЗКАТУ им Жангир хана. – 2017. - 115 с. В учебном пособии даны основы методов очистки смазочных материалов и технологии производства товарных масел и специальных продуктов.  Предложенные лабораторные практические работы помогут углубить знания при изучении теоретического курса данной дисциплины.

 20171031 113137

Абуова А. Б. Кондитер өнімдерінің технологиясы: оқу құралы / А. Б. Абуова, Т. А. Байбатыров, Э. Р. Чинарова. – Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ. – 2017. – 107 б. Студенттер мен магистранттарғаарналған оқу құралындакондитер өнімдері өндірістері мен шикізаттарына сипаттама беріліп, ұнды және қантты кондитер өнімдерін өндіру технологиясы ашып көрсетілген.

 20171031 113152

Бозымов Қ. Қ. Қазақтың ақбас сиыры тұқымы: монография / Қ. Қ. Бозымов. – Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ. – 2017. – 192 б. Монографияда отандық ақбас сиырлары тұқымының генетикалық әлуетін таза күтіп-бағу мен әлемнің ең үздік етті ірі қара малдарының тұқымдарымен шағылыстыру арқылы тиімді пайдалану, сапасын арттыру және сиыр етін өндіру резервін ұлғайтуды іздестірудің тәжірибелік сынақтары мен ғылыми зерттеулердің нәтижелері жинақталып, сараланған.

 20171031 113159

Жубантаев Н. Н. Ветеринарлық терапия: оқу құралы / И. Н. Жубантаев, Ф. Б. Закирова, Б. О. Ертлеуова. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ. – 2017. – 226 б. Оқу құралында зерттеу кезінде жануарлармен жұмыс жасаудың мазмұны, жүрек-қантамыр жүйесі, тыныс алу мүшелері, асқорыту мүшелері, несеп шығару мүшелері, жүйке жүйесі, сонымен қатар қан мен несептің зертханалық зерттеу әдістері қарастырылған. Бұған қоса, ветеринарияда жиі қолданылатын терапевтикалық техниканың әртүрлі әдістері мен новокаинді, ұлпалық, белсендіруші терапияның мәліметтері, емдеудің физикалық әдістері келтірілген.

 20171031 113115

Казамбаева А. М. Өнеркәсіп экономикасы: оқу құралы / А. М. Казамбаева, Б. К. Рахимгалиев. – Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2017. – 108 б. «Өнеркәсіп экономикасы»пәні бойынша оқу құралында өнеркәсіптің құрылымы, өндірісті тиімді ұйымдастыру нысандары, салалардың бәсекеге қабілеттілігі, өнеркәсіп салаларын мемлекеттік реттеу жолдары баяндалған.

 20171031 113208

Жумағалиева Н. К. Professional oriented English for the students of agrarian technics and transport technology / Н. К. Жумагалиева, К. Т. Кударова. – Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ. – 2017. –171 б. Оқу құрал қысқаша грамматикалық анықтамалықтан, мамандықтарға арналған мәтіндерден, сөздіктер, жаттығулар мен тапсырмалардан тұрады. Тапсырмалар мен жаттығулар жүйесі студенттердің мамандық бойынша мәтіндерді аудару, кәсіби тақырып бойынша пікір алмасу бойынша дағдыларын меңгеруге бағытталған.