Новинки трудов ученых Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана

  

20170209 152612

 Рамазанов Р. К. Технология производства органических веществ и переработки их неорганических отходов: монография / К. Р. Рамазанов. – Уральск: ЗКАТУ им. Жангир хана, 2016. – 142 с. В монографии на примере производства кумола и основного его неорганического отхода – алюмохлорида или водного раствора хлорида алюминия, загрязненного органическими и механическими примесями, рассмотрена технология производства органических веществ и переработки их неорганических отходов.
Пройзводства кумола и основного его неорганического отхода – алюмохлорида или водного раствора хлорида алюминия, загрязненного органическими и механическими примесями, рассмотрена технология производства органических веществ и переработки их неорганических отходов.

20170209 152717

 

 

Азгалиева Г. С. Мұнай өңдеудегі нанотехнология: оқу құралы. – Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2016. – 114 б. Наноматериалдар туралы түсінік, оның мәні, нанотехнология міндеттері, қасиеттері туралы мағлұматтар келтірілген.

20170209 152637

  

 

Төлегенова Д. К. Селекция және тұқым шаруашылығы: теориясы мен практикасы: оқу құралы / Д. К. Төлегенова. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2016. - 118 б.

Селекция мен тұқымшаруашылығының пайда болуы мен даму тарихы, негізі бағыттары мен міндеттері қарастырылған.Оқу құралы студенттерге және магистранттарға арналған.

 

20170209 152700

Насиев Б. Н. Ауыл шаруашылығы танаптарының қазіргі жағдайы және дақылдарды өсіру технологиялары: монография / Б. Н. Насиев. - Орал : Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2016. - 223 б. Монографияда Батыс Қазақстан облысының а-ш танаптарының қазіргі жағдайы, а-ш әртараптандыру мақсатында қолданылатын дақылдарының биологиялық ерекшеліктері мен оларды өсіру технологиясы мазмұндалған. Басылым 5В080100, 6М080100 «Агрономия», 5В080800, 6М080800 «Топырақтану және агрохимия», 5В021100 «Өсімдік қорғау және карантин» мамандықтары бойынша даярланатын докторанттарға, магистранттарға, студенттерге арналып оқу бағдарламаларына сәйкес әзірленген, сонымен қатар, ауыл шаруашылығы салаларының мамандары, фермерлер, шаруа қожалықтары мен агроқұрылым басшыларына күнделікті тәжірибелерінде анықтамалық құрал ретінде пайдалануларына ұсынылады.
20170209 152823

  

Ғабдулов М. А. Ауылшаруашылық дақылдарының аурулары: ЖОО студ., магистрант. және докторант. арналған оқулық / М. А. Ғабдулов. - Алматы : ҚР ЖОО қауымдастығы, 2015. - 368 б. Оқулықта өсімдік ауруларының белгілері, туындау себептері, сонымен қатар а-ш дақылдарының өсімдіктерді аурулардан қорғау тәсілдері, иммунитет туралы мәліметтер келтірілген. Оқулық студенттерге, магистранттарға және докторанттарға арналған.

20170209 152759

 

 

Бозымов К. К. Үй жануарлары морфологиясы:  ЖОО студ. арналған оқулық / К. К. Бозымов, К. Г. Есенгалиев, Б. М. Сидихов. - Алматы : ҚР ЖОО қауымдастығы, 2016. - 364 б. Жануарлар организмдері жасушаларының, ұлпаларының, мүшелері мен мүшелер жүйелерінің микроскопиялық құрылысына байланысты берілген.

20170209 152735

 

 

Траисова Т. Н. Еңбек нарығы экономикасы [Текст] : ЖОО студ. және магистрант. арналған оқу құралы / Т. Н. Траисова, Ж. Қ. Ержанова, А. Б. Траисова. - Алматы : Бастау, 2016. - 240 с. Оқу құралында еңбек нарығын қалыптастыру мәселелері қарастырылған. Студенттерге және магистранттарға арналған.