БАҚ біздің университет туралы

Ғылыми-зерттеу қызметі

 


2016 жыл

 Төлебаев Б. Нарықта бәсекеге қабілеттілер ұтады / Б. Төлебаев // Заңғар. - 2016. - 31 наурыз. - Б. 4. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің ғалымдары мен асыл тұқымды шаруашылықтардың мамандарының көп жылғы бірлескен еңбегінің нәтижесінде қазақтың ақбас сиырының Батыс Қазақстан тұқымшілік, аңқаты іріленген және шағатай тоқал зауыттық сүлілері, Майлан және Коппертон зауыттық аталық іздерін шығарып инновациялық селекциялық жетістіктері үшін бес патент және бірнеше авторлық куәліктер алынды. Бұл бәсекеге қабілетті, мол өнімді зауыттық сүлелер менаталық іздердің малы дүние жүзілік нарыққа төтеп беретін селекциялық жетістіктер екені тәжірибеде дәлелденген.

Абсатиров Г. Уберечь сайгу от браконьера / Г. Абсатиров // Приуралье . - 2016. - 11 февраля. - С. 20.Научно-практические исследования, проведенные в последние годы, и предложенный комплекс мероприятий ученых ЗКАТУ им. Жангир хана ,продемонстрировали определенные положительные результаты.

Шәңгерей Г. Өндіріске ұштасқан жоба / Г. Шәңгерей // Орал өңірі. - 2016. - 9 қаңтар. - Б. 12. Инноватор-ғалым, ұстаз, техника ғылымдарының докторы, профессор С. Монтаевтың бастамасымен құрылған Оралдағы "Инжиниринг және ресурстарды үнемдеу" ҒЗИ базасында зерттелген ғылыми жұмыс, инновациялық жоба Қызылорда қаласында бірінші рет өндірістік сынақтан өтті.

Айешева Г. А. Формируя наукоемкую экономику / Г. А. Айешева // Приуралье . - 2016. - 9 января . - С. 2. В настоящее время в ЗКАТУ им. Жангир хана осуществляется реализация ряда инновационных проектов, тем самым наши ученые вносят свою лепту в формирование наукоемкой экономики страны.

 

2015 жыл

 

Мемлекеттік сыйлық берілді // Заңғар. - 2015. - 18 желтоқсан. - Б. 1. 2015 жылдың 3 желтоқсанында ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Жарлығымен Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің ректоры, биология ғылымдарының кандидаты Нұрлан Хабиболлаұлы Серғалиевке "Қазақстанда бекіре шаруашылығының ғылыми-техникалық негіздерін қалыптастыру және инфрақұрылымын жасау" тақырыбындағы жұмыстар циклы үшін: Қазақстан Республикасының әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлығы берілді.

Тулебаев Б. Научно-практический семинар австралийского эксперта по выращиванию мясного скота / Б. Тулебаев // Заңғар. - 2015. - 18 декабря. - С. 6. В центре распространения знаний "Орал" прошел научно-практический семинар на тему "Технология выращивания крупного рогатого скота мясного направления ". Семинар проводил зарубежный эксперт из Австралии доктор Шон Миллер , который является одним из совладельцев частного фермерского хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясного направления и имеет опыт по развитию мясного скотоводства и овцеводства.

Еділқызы Л. Елге еткен еңбектері еленді / Л. Еділқызы // Егемен Қазақстан . - 2015. - 15 желтоқсан. - Б. 1, 2. "Қазақстанда бекіре шаруашылығының ғылыми-техникалық негіздерін қалыптастыру және инфрақұрылымын жасау" тақырыбындағы жұмыстар циклы үшін: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі "Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті" республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ректоры, биология ғылымдарының кандидаты Нұрлан Хабиболлаұлы Серғалиев аталған үлкен марапатқа ие болды.

Магер Ю. Высший знак признания / Ю. Магер // Казахстанская правда. - 2015. - 15 декабря. - С. 1,2.Нурсултан Назарбаев вручил награды лауреатам Государственной премии 2015 года в области науки и техники имени аль-Фараби . Пятеро исследователей получили премию за цикл работ "Разработка научно-технических основ и создание инфраструктуры осетроводства в Казахстане" Это ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Нурлан Сергалиев, научный консультант АО"Научно-технологический центр "Парасат" Нуралы Бектурганов, председатель Наблюдательного совета ТОО "Ordabassuy Group" Динмухамет Идрисов, директор Центра коммерциализации технологий АО "Научно-технологический центр "Парасат" Александр Ким и директор ТОО "Биология моря" Серик Темирханов.

Портнягина Н. Усилить инновационную составляющую / Н. Портнягина // Приуралье. - 2015. - 15 декабря. - С. 9. В целях коммерциализации результатов научно-технической деятельности научных организаций, высших учебных заведений, частных лиц - держателей интеллектуальной собственности на базе ТОО "Технопарк "Алгоритм" организован региональный центр коммерциализации. Подписаны договоры о сотрудничестве с Западно-Казахстанским государственным университетом им. М. Утемисова, Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом им. Жангир хана, Казахским институтом инновационных технологий и управления и Западно-Казахстанским инженерно-технологическим университетом. Созданы Научно-технический совет по развитию инноваций в области и Попечительский совет ТОО "Технопарк "Алгоритм".

Әбілхалықов С. Төрт жобаның біреуі іске қосылды / С. Әбілхалықов // Орал өңірі. - 2015. - 3 желтоқсан. - Б. 10. Мақалада ҮИИДБ және индустрияландыру картасы шеңберінде биылғы жылы төрт жоба іске асатыны туралы және соның бірі "Парасат" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингімен бірлесе жүргізілген Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ғалымдарының тұйық жүйемен суды қамтамасыз ету жағдайында бекіре уылдырығын және етін өндіретін ғылыми-технологиялық аквамәдениет кешенін құру жобасы іске асқандығы туралы айтылған.

Қазақстан Республикасы. Президент жарлығы. Қазақстан Республикасының әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы 2015 жылғы мемлекеттік сыйлығын беру туралы / Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 3 желтоқсан 2015 жыл № 125 // Егемен Қазақстан. - 2015. - 5 желтоқсан. - Б. 3.Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ректоры, биология ғылымдарының кандидаты Нұрлан Хабиболлаұлы Серғалиевке "Қазақстанда бекіре шаруашылығының ғылыми -техникалық негіздерін қалыптастыру және инфрақұрылымын жасау"   тақырыбындағы жұмыстар циклі үшін әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы 2015 жылғы мемлекеттік сыйлығы берілді.

Республика Казахстан. Указ Президента. О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2015 года в области науки и техники имени аль-Фараби / Указ Президента РК от 3 декабря 2015 года № 125 // Казахстанская правда. - 2015. - 5 декабря. - С. 3. Ректору РГП "Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана", кандидату биологических наук Сергалиеву Нурлану Хабибулловичу Указом Президента РК присуждена Государственная премия РК 2015 года в области науки и техники имени аль-Фараби за цикл работ на тему "Разработка научно-технических основ и создание инфраструктуры осетроводства в Казахстане".

Жұмабекқызы Д. "Бөкеннен сұлу аңды мен көрмедім..." / Д. Жұмабекқызы // Заңғар. - 2015. - 30 қазан. - Б. 4. Мақалада Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің тәлімбағындағы киіктерді генетиқалық тұрғыда жан-жақты зерттеулер туралы әңгімеленген.

Горохова Н. Инновационный потенциал уральских вузов / Н. Горохова // Приуралье. - 2015. - 17 октября (№ 131-132). - С. 9.По результатам отбора национальной комиссии РК проект ученых Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана "Технология производства легкого, прочного и теплоизоляционного искусственного щебня на основе переработки глинистых и кремнистых пород" вошел в Топ-50 лучших проектов и был рекомендован для участия в ЭКСПО-2017.

Әжігереева Г. Отандық өнімнің тұңғыш үлгісі / Г. Әжігереева // Орал өңірі. - 2015. - 15 қазан. - Б. 3. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ - ің бір топ жас ғалымдары 3D принтерінің тәжірибелік үлгісін жасап, техникалық сынақтан өткізді. 

Кушеккалиев А. Совместный европейский проект / А. Кушеккалиев // Приуралье . - 2015. - 10 октября . - С. 7. С 1 декабря 2013 года кафедра "Информационные системы " ЗКАТУ имени Жангир хана участвует в совместном европейском проекте ( JointEurpeanProject) Tempus № 543808.

Портнягина Н. Инновация формата / Н. Портнягина // Приуралье . - 2015. - 10 октября . - С. 4. Первый опытный образец 3D-принтера , изготовленный командой молодых ученых и магистрантов Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана , успешно прошел технические испытания.

Базарова А. Үздік отандық жобалар қатарында / А. Базарова // Жайық үні. - 2015. - 8 қазан . - Б. 14. Ағымдағы жылдың қыркүйек айында Алматы қаласында "Қазақстан сапа және инновациялық менеджмент ұйымы" ҚҚ ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің бірлесіп ұйымдастыруымен "Инновациялар, сапа және тиімділік" атты халықаралық конференция өткен болатын.Осы конференцияның шеңберінде жыл сайын өткізілетін "Жылдың сапалы инновациялары" халықаралық конкурысының ұлттық іріктеу туры болып саналатын "Сапалы инновациялар - 2015" конкурсы қортындыланды. Аталған сайыста БҚАТУ-дың инжиринг және ресурстарды үнемдеу ғылыми зерттеу институтының директоры, т.ғ.д С. Монтаев пен машина жасау факультетінің деканы, т.ғ.д. Б. Шакешев бірлесе дайындаған "Құрылыс пен суды тазартуға арналған жасанды шағыл тас" атты жұмысы үздік 5 отандық жоба қатарына еніп, финалға жолдама алды.

Серғалиев Н. Х. «Ғылымнан басқа салада өзімді елестете алмаймын» / Серғалиев Н. Х. // Орал өңірі. - 2015. - 1 қазан. - Б. 8-9. Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті жарты ғасыр ішінде тарихын өнегелі бастамалармен, өміршең істермен жасай білді. Соның нәтижесінде университет, іргелі ғылым ордасына айналды. Аталмыш ЖОО өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық, рухани-мәдени дамуына да айрықша үлесін қосып келеді. Университет ректоры Нұрлан Серғалиевпен болған әңгімеде білім ордасының тыныс-тіршілігі, жаңа оқу жылындағы өзгерістер жөнінде өрбіді.

Базарова А. Ғалымдарымыздың жұмысы үздік отандық жоба қатарында / А. Базарова // Заңғар. - 2015. - 30 қыркүйек. - Б. 1. Ағымдағы жылдың қыркүйек айында Алматы қаласында "Қазақстан сапа және инновациялық менеджмент ұйымы" ҚҚ ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің бірлесіп ұйымдастыруымен "Инновациялар, сапа және тиімділік" атты халықаралық конференция өткен болатын.Осы конференцияның шеңберінде жыл сайын өткізілетін "Жылдың сапалы инновациялары" халықаралық конкурысының ұлттық іріктеу туры болып саналатын "Сапалы инновациялар - 2015" конкурсы қортындыланды. Аталған сайыста БҚАТУ-дың инжиринг және ресурстарды үнемдеу ғылыми зерттеу институтының директоры, т.ғ.д С. Монтаев пен машина жасау факультетінің деканы, т.ғ.д. Б. Шакешев бірлесе дайындаған "Құрылыс пен суды тазартуға арналған жасанды шағыл тас" атты жұмысы үздік 5 отандық жоба қатарына еніп, финалға жолдама алды.

Портнягина Н. Черное золото Уральска / Н. Портнягина // Приуралье. - 2015. - 17 сентября. - С. 5.В Уральске полным ходом идет строительство аквакультурного комплекса. Он будет одним из самых крупных в Средней Азии. В 2006 году в Западно-Казахстанском университете им. Жангир хана занялись разведением осетровых пород рыб. Отработали технологию в опытной лаборатории, построили учебно-производственный комплекс. В середине 2013 года с вхождением в проект компании ТОО "OrdabasyGroup" было создано ТОО "Учебно-научный комплекс опытно-промышленного производства", а уже в конце прошлого года начато строительство крупнейшего аквакультурного завода. Новый завод планирует выпускать до 10 тонн черной пищевой икры и до 131 тонны товарной осетрины в год.

Грантқа ие болды // Орал өңірі. - 2015. - 17 қыркүйек. - Б. 1. Ресей фундаменталды зерттеулер қоры (Ресей Федерациясы) ұйымдастырған ғылыми жобалар сайысында машина жасау факультетінің оқытушысы, жас ғалым Б. Салимовтың "Жоғары жылдамдықты планетарлы диірменді механоактивациялық графитпен майлау, графенді құрылым түзілу арқылы пайдалану сипаттамасын арттыру тәсілдері" атты ғылыми еңбегі үздік деп танылып, ғылым саласындағы озық жобаларды іске асырумен айналысатын бәсі биік ғылым орталығының грантына ие болды.

Ахмеденов К.М. Живописные ландшафты Западного Казахстана / К. М. Ахмеденов // Заңғар. - 2015. - 15 сентября. - С. 7.В рамках реализации договора сотрудничества между университетом и Институтом степи Уральского отделения РАН г. Оренбург в период с 9 по 24 июля 2015 года организована совместная казахстанско-российская экспедиция по выполнению научно-исследовательских работ по проекту "Каталог водных ресурсов и системы мониторинга для устойчивого управления водными ресурсами Западного Казахстана " и инициативной теме "Состояние земельно-водных ресурсов Западного Казахстана " по территории Атырауской,Мангистауской и Актюбинской областей.

Базарова А. Ғылым орталығының грантына ие болды / А. Базарова // Заңғар. - 2015. - 15 қыркүйек. - Б. 3. Ресей фундаменталды зерттеулер қоры (Ресей Федерациясы) ұйымдастырған ғылыми жобалар сайысында машина жасау факультетінің оқытушысы, жас ғалым Б. Салимовтың "Жоғары жылдамдықты планетарлы диірменді механоактивациялық графитпен майлау, графенді құрылым түзілу арқылы пайдалану сипаттамасын арттыру тәсілдері" атты ғылыми еңбегі үздік деп танылып, ғылым саласындағы озық жобаларды іске асырумен айналысатын бәсі биік ғылым орталығының грантына ие болды.

Исабеков К. Инновационный осетр / К. Исабеков // Казахстанская правда. - 2015. – 19 августа. - С. 6. Казахстанскими учеными адаптирована и внедрена современнаятехнология, которая в будущем выведет Казахстан в лидеры по производству чернойикры и обеспечит сохранение осетровых в природе. Проект "Разработканаучно-технических основ и создание инфраструктуры осетроводства в Казахстане",реализованный группой ученых под эгидой ЗКАТУ им. Жангир хана совместно с АО"Научно-технологический центр "Парасат", можно смело назвать мыслью, проникающейв будущее. Благодаря созданию опытно-промышленного участка в ЗКАТУ им. Жангирхана были отработаны все элементы технологии выращивания осетровых, вплоть дополучения рыбоводной и черной пищевой икры. Впервые в истории Казахстана полученачерная пищевая икра прижизненным способом, т. е. без забоя рыб.                                 

Корина, Л. От аквацентра до товарного производства [Текст] / Л. Корина // Казахстанскаяправда. - 2015. - 22 июля. - С. 4. Во время общенационального телемоста Президент НурсултанНазарбаев подчеркну , что следует особое внимание уделять производству продукции,являющейся национальным брендом. Именно такой, не требующей дополнительной "раскрутки"и известной всему миру, является казахстанская черная икра и рыба осетровых пород.Уникальная технология выращивания осетровых в условиях замкнутого водообеспечения иизготовления необходимого для этого оборудования разработана учеными ЗКАТУ им. Жангир хана в сотрудничестве с АО "Национальный научно-технический холдинг "Парасат". Именно в ЗКАТУ им. Жангир хана сформирована коллекция, насчитывающая самое большое количество видов осетровых.

Инновационный принтер // Приуралье . - 2015. - 27 июня. - С. 1. В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана разработали 3D-принтеры усовершенствованной конструкции.

Жағыпаров Б. Ғылым мен тәжірибенің байланысы - табыстың бастауы / Б. Жагипаров // Орал өңірі. - 2015. - 21 мамыр. - Б. 12. Бүгінгі таңда "Хафиз" ШҚ, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-мен келісім шарттарға отырып, еліміздің батыс аймағында етті ірі қара шаруашылығының генетикалық әлеуетін жоғарылату, ауыл шаруашылық жануарларының ауруларын анықтау және алдын-алу бойынша қолға алған жұмыстар өз жемісін беруде.

Отобраны три работы молодых ученых // Приуралье. - 2015. - 16 июня. - С. 3.Подведеныитоги регионального этапа конкурса научных работ среди молодых ученых , посвященныхказахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия. Всенаучные проекты оценивались в соответствии с методикой, разработаннойреспубликанскими организаторами. По итогам местной конкурсной комиссии нареспубликанский заочный отбор из нашей области направлены три проекта молодыхученых, среди них магистрант ЗКАТУ им. Жангир хана Дианы Тазетдинова.

Гаетано Криши Н. Университет пен крмпания арасындағы меморандум жүзеге асуда / Н. Гаетано Криши // Орал өңірі. - 2015. - 21 мамыр. - Б. 12. "Каспиан Проджер Инжиниринг & Консалтинг" ЖШС арқылы "Проджер" компаниясы жақында Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-мен келісімге қол қойды. Бұл келісім үздік студенттерді айқындауға арналған білім беру бағдарламасын реттейді, сонымен қатар бұл студенттер компанияның елдегі және шет елдердегі филиалдарында жұмыс жасауға мүмкіндік береді.

Серғалиев Н. Х. Бағаналы білім ордасы - жарқын болашақ кепілі / Серғалиев Н. Х. // Орал өңірі. - 2015. - 21 мамыр. - Б. 12. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-і - еліміздегі кең танымал жетекші оқу орындарының бірі. Университет қызметі мен оның мамандықтары Қазақстанның батыс өңірі экономикасының басым бағыттарының ерекшеліктері мен қажеттіліктерімен сабақтаса дамуда. Университет жұмыс берушілер талаптарын ескере отырып, мандар даярлау сапасын арттыруды, кредиттік оқыту технологиясын жетілдіруді, АҚТ тиімділігін жоғарылатуды, отандық және шетелдік ЖОО-лардың үздік тәжірибесін енгізуді, халықаралық байланысты дамытуды басым бағыт ретінде ұстанады.

Гаетано Криши Н. Университет пен крмпания арасындағы меморандум жүзеге асуда / Н. Гаетано Криши // Заңғар. - 2015. - 13 мамыр. - Б. 3. "Каспиан Проджер Инжиниринг & Консалтинг" ЖШС арқылы "Проджер" компаниясы жақында Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-мен келісімге қол қойды. Бұл келісім үздік студенттерді айқындауға арналған білім беру бағдарламасын реттейді, сонымен қатар бұл студенттер компанияның елдегі және шет елдердегі филиалдарында жұмыс жасауға мүмкіндік береді.

Серғалиев Н. Х. Бағаналы білім ордасы - жарқын болашақ кепілі / Серғалиев Н. Х. // Заңғар. - 2015. - 13 мамыр. - Б. 1. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-і - еліміздегі кең танымал жетекші оқу орындарының бірі. Университет қызметі мен оның мамандықтары Қазақстанның батыс өңірі экономикасының басым бағыттарының ерекшеліктері мен қажеттіліктерімен сабақтаса дамуда. Университет жұмыс берушілер талаптарын ескере отырып, мандар даярлау сапасын арттыруды, кредиттік оқыту технологиясын жетілдіруді, АҚТ тиімділігін жоғарылатуды, отандық және шетелдік ЖОО-лардың үздік тәжірибесін енгізуді, халықаралық байланысты дамытуды басым бағыт ретінде ұстанады.

Шәңгерей Г. Жасанды қиыршық тас жобасы сынамадан өтуде / Г. Шәңгерей // Экономика. - 2015. - 12-18 ақпан. - Б. 1, 3. Батыс Қазақстан құрылыс материалдары корпорациясының әк зауытында жасанды қиыршықтас өндіру технологияларының тәжірибелік - өндірістік сынауы өтті. Жоба авторы - Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің оқытушысы, профессор Сәрсенбек Монтаев.

Мұратұлы С. Әлемде баламасы жоқ жасанды қиыршық тас өндіру жобасы Орал өңірінде қолға алынды / С. Мұратұлы // Егемен Қазақстан. - 2015. - 10 ақпан. - Б. 8. Батыс Қазақстан құрылыс материалдары корпорациясының әк зауытында жасанды қиыршықтас өндіру технологияларының тәжірибелік-өндірістік сынауы өтті. Жоба авторы - Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің оқытушысы, профессор Сәрсенбек Монтаев

Базарова А. Ғалымдарымыздың жобасы өндіріске енгізілді / А. Базарова // Заңғар. - 2015. - 30 қаңтар. - Б. 1. Батыс Қазақстан құрылыс материалдары корпорациясының әк зауытында жасанды қиыршықтас өндіру технологияларының тәжірибелік - өндірістік сынауы өтті. Жоба авторы - Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің оқытушысы, профессор Сәрсенбек Монтаев.

Корина Л. Спрос рождает предложение / Л. Корина // Казахстанская правда. - 2015. - 27 января. - С. 5.На известковом заводе Западно-Казахстанской корпорации строительных материалов проводятся опытно-промышленные испытания технологии производства искусственного щебня. Технология производства искусственного щебня разработана учеными ЗКАТУ им. Жангир хана. Они предложили использовать для этого опоку – легкую, прочную, пористую породу. Опокообразные образования встречаются в природе гораздо чаще. Есть такое месторождение и в Приуралье.

Дементиевская О. Щебень до Африки доведет / О. Дементиевская // Литер. - 2015. - 24 января. - С. 3. В Уральске запустили опытную промышленную партию искусственного щебня из опоки. Технологию разработал ученый ЗКАТУ им. Жангир хана А. С. Монтаев, а профинансировало проект Министерство образования и науки РК через собственное ТОО"Центр коммерциализации технологий". Уральская технология заинтересовала иностранных инвесторов.

Жұмабайқызы Г. Жасанды қиыршықтас қолжетімді болмақ / Г. Жұмабайқызы // Айқын. - 2015. - 23 қаңтар. - Б. 4. Батыс Қазақстан құрылыс материалдары корпорациясының әк зауытында жасанды қиыршықтас өндіру технологияларының тәжірибелік-өндірістік сынаулары іске қосылды. Жобаның жетекшісі Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің оқытушысы, профессор Сәрсенбек Монтаев.

Киндербаева Д. От идеи- до производства / Д. Киндербаева // Приуралье. - 2015. - 22 января. - С. 1,3.Теперь в Западно-Казахстанской области будет производиться искусственный щебень. 21 января на известковом заводе Западно-Казахстанской корпорации строительных материалов состоялся запуск опытно-промышленных испытаний технологии производства искусственного щебня. Руководителем проекта является директор научно-исследовательского института инжиниринга и ресурсосбережения Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана С. А. Монтаев.

Мұратұлы С. Әлемде жоқ жоба Оралда жүзеге аспақ / С. Мұратұлы // Орал өңірі. - 2015. - 22 қаңтар. - Б. 4.Батыс Қазақстан құрылыс материалдары корпорациясының әк зауытында жасанды қиыршықтас өндіру технологияларының тәжірибелік-өндірістік сынауы өтті. Жоба авторы Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің оқытушысы, профессор Сәрсенбек Монтаев.

Құсайын Т. Батыс қақпада индустрияландыру қарқыны қалыпты / Т. Құсайын // Егемен Қазақстан. - 2015. - 20 қаңтар. - Б. 1, 2. Инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен келіп, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-і жанындағы зертханаға соғып, бекіре балығын өсіру бағытындағы жұмыстармен танысты.

Әжігереева Г. Басты үш мәселе талқыланды / Г. Әжігереева // Орал өңірі. - 2015. - 20 қаңтар. - Б. 2-3.17 қаңтар ҚР Инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев іссапармен облысымызға келіп, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің базасындағы тәжірибелік-өнеркәсіптік аквамәдени кешенінде болып, жабық тоғанда қызыл балық өсіру және одан тауарлық уылдырық өндіру жобасымен танысты.

Корина Л. Индустриальная поступь Приуралья / Л. Корина // Казахстанская правда. - 2015. - 20 января. - С. 1,2.В области побывала рабочая группа во главе с министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан Асетом Исекешевым. В ходе рабочего визита министр посетил учебно-производственный центр аквакультуры, при котором начато строительство участка по производству черной икры и товарной осетрины. Проект осуществляется национальным научно-технологическим холдингом "Парасат" на базе Западно-Казахстанского университета имени Жангир хана.

Исекешев А. Вопросы занятости населения и обеспечение стабильной работы предприятий - приоритетные задачи для всех регионов / А. Исекешев // Приуралье. - 2015. - 20 января. - С. 1,2-3.В области побывала рабочая группа во главе с министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан Асетом Исекешевым. В завершение рабочего визита министр посетил учебно-производственный центр аквакультуры, при котором начато строительство участка по производству черной икры и товарной осетрины. Строительство должно завершиться к июлю этого года. По итогам одного года комплекс намерен получить 60 тонн мяса рыбы и 300 кг икры. Первую тонну икры комплекс планирует получить в 2018 году. Проект осуществляется национальным научно-технологическим холдингом "Парасат" на базе Западно-Казахстанского университета имени Жангир хана.

Бес ғалым үздік атанды // Орал өңірі. - 2015. - 6 қаңтар. - Б. 1.ҚР Білім және ғылым министрлігі дәстүрлі түрде ұйымдастыратын "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" республикалық байқауының 2014 жылдың қорытындысы бойынша жеңімпаздары атанғандар қатарында Жәңгір хан атындағы аграрлық-техникалық университетінің техника ғылымдарының докторы, профессор С. Монтаев пен география ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Қ. Ахмеденов озық шықты.

 

2014 жыл

 

Ертлеуова Б. О. Өндірістік тәлім берудің маңызы / Б. О. Ертлеуова, Ж. М. Валиева // Заңғар. - 2014. - 31 қазан. - Б. 8. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің "Ветеринарлық медицина және биотехнология "факультетінде білім алушылардың өндірістік тәлімі мен магистранттардың жазғы ғылыми-зерттеу жұмыстарының қортындысы бойынша конференция оздырылды.

Елбасы университет жобасына оң баға берді // Заңғар. - 2013. - 25 қазан. - Б. 1. Өңірімізге келген Елбасы Н. Назарбаевтың жұмыс сапары Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ың аумағында орналасқан аквакешен жұмысымен танысудан басталды. Республикамызда тұңғыш рет қара уылдырық және тауарлы бекіре өндіруге араналған осы жобаны Мемлекет басшысы жоғары бағалады.

Әжігереева Г.Батысқазақстандық ғалымдар инновациялық жобалармен таңғалдыруда / Г. Әжігереева // Экономика. - 2014. - 2-8 қазан. - Б. 4. Мақалада 2013 жылы БҚАТУ жанынан ашылған "Инжиниринг және ресурстарды үнемдеу " ғылыми-зерттеу институтының ғылыми ізденістері туралы айтылған. Сондай-ақ, үздік жоба ретінде Сәрсенбек Әлиақбарұлы Монтаевтың көбік әйнек жобасы  "Хабар " телеарнасы арқылы елге таныстырылатын болады.

Портнягина  Н. Как получить инновационный грант / Н. Портнягина  // Приуралье. - 2014. - 2 октября. - С. 9. Технопарк "Алгоритм" совместно с офисом коммерциализации ЗКАТУ им. Жангир хана провел для потенциальных инноваторов семинар-консультацию по разъяснению порядка получения мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, а также особенностей подготовки заявок и пакета необходимой документации для получения инновационных грантов.

Базарова А. Ғалымдарымыз үздіктер қатарында / А. Базарова // Заңғар. - 2014. - 30 қыркүйек. - Б. 1. Мақалада 2013 жылы БҚАТУ жанынан ашылған "Инжиниринг және ресурстарды үнемдеу" ғылыми-зерттеу институтының ғылыми ізденістері туралы айтылған. Сондай-ақ, үздік жоба ретінде Сәрсенбек Әлиақбарұлы Монтаевтың көбік әйнек жобасы "Хабар" телеарнасы арқылы елге таныстырылатын болады.

Г. А. Грант у наших ученых / Г. А. Айешева // Заңғар. - 2014. - 8 сентября. - С. 5. В статье говорится о том, что сегодня Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана не просто готовит кадры для Казахстана, но и формирует инновационное научно-образовательное пространство, у истоков которого он находится с момента своего появления.

Сралиева М. Меморандумға қол қойылды / М. Сралиева // Заңғар. - 2014. - 8 қыркүйек. - Б. 3. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-і мен "Топан" ЖШС арасында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ғылым саласында ықпалдастық туралы меморандумға қол қойылды.

Әжігереева Г. БҚАТУ-лықтар жобаларымен елді таңқалдырды / Г. Әжігереева // Орал өңірі. - 2014. - 18 қыркүйек. - Б. 3. Мақалада 2013 жылы БҚАТУ жанынан ашылған "Инжиниринг және ресурстарды үнемдеу " ғылыми - зерттеу институтының ғылыми ізденістері туралы айтылған. Сондай-ақ үздік жоба ретінде Сәрсенбек Әлиақбарұлы Монтаевтың көбік әйнек жобасы  "Хабар " телеарнасы арқылы елге таныстырылатын болады.

Портнягина  Н. Ученый новой формации / Н. Портнягина  // Приуралье . - 2014. - 18 сентября . - С. 9. Быть ученым сегодня прибыльно и престижно в том случае , если твои разработки актуальны для внедрения в производство. Интервью с директором научно-исследовательского института инжиниринга и ресурсосбережения Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана , доктор технических наук, профессор , член- корреспендент НИА РК Сарсенбек Монтаев.

Айешева Г. А. Грант у наших ученых / Г. А. Айешева // Заңғар. - 2014. - 8 сентября. - С. 5. В статье говорится о том, что сегодня Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана не просто готовит кадры для Казахстана, но и формирует инновационное научно-образовательное пространство , у истоков которого он находится с момента своего появления.

Бозымов Қ. Қ. Ғылымсыз өсу де, өркендеу де жоқ / Қ. Қ. Бозымов // Бозымов // Егемен Қазақстан. - 2014. - 17 шілде. - Б. 2. ; Орал өңірі. - 2014. - 24  шілде. - Б. 5. Мақалада Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің ғалымдарының бүгінгі атқарып жатқан қызметтері туралы айтылған.

Базарова А. Академиялық ұтқырлық  - білімінің биік белесі / А. Базарова // Жайық үні. - 2014. - 31 шілде. - Б. 10. Елімізде білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында ЖОО-ның қызметін жоғары білім берудің әлемдік үлгісіне сәйкестендіріп, академиялық ұтқырлықты қалыптастыру жүзеге асырылуға тиісті мінденттердің бірі ретінде көрсетілген. Осыған орай жаңа оқу жылында Жәңгір хан атындағы БҚАТУ студенттері қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарында академиялық ұтқырлық бағыты бойынша бір семестр білімдерін жетілдіріп қайтты.

Байғалиева К. Ғылыми жұмыстар нәтижелі / К. Байғалиева // Жайық үні. - 2014. - 10 шілде. - Б. 1. 9-шілдеде өңірімізге жұмыс сапарымен ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары Ш. Өтемісов, С. Оразов, В. Киянский Жәңгір хан атындағы БҚАТУ жанындағы индустриалдық аквакультура ғылыми-өндірістік кешенінде болды.

Портнягина  Н. История одного изобретения / Н. Портнягина  // Приуралье. - 2014. - 26 июня. - С. 16. Одним из проектов, поддержанных НАТР стал проект "Разработка конструкции подшипника скольжения для узлов транспортной техники и технологического оборудования", который с 2012 года реализует команда ученых из Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана.

Корина  Л.Отары прирастают / Л. Корина  // Казахстанская правда . - 2014. - 9 апреля  ( №  68). - С. 1. Новые реалии учитываются в организации учебного процесса в  ЗКАТУ имени Жангир хана . Научное сопровождение университет обеспечивает еще нескольким племенным хозяйствам. Цель ученых - способствовать внедрению современных интенсивных технологий производства баранины, включающих заготовку кормов , выращивание молодняка , его нагул и откорм.

Иванова  М."Зеленая экономика " - инструмент развития / М. Иванова  // Пульс города. - 2014. -  2 апреля (№ 12). - С. 3. В ходе поездки в ЗКО республиканской информационно-пропагандисткой группы по разъяснению Послания Главы государства народу Казахстана министр окружающей среды и водных ресурсов Нурлан Каппаров выступил перед активом области и посетил лабораторию по выращиванию ценных пород рыб в ЗКАТУ им. Жангир хана.

Корина  Л.Бережно - к природе, рационально- к ресурсам  / Л. Корина  // Казахстанская правда. - 2014. - 21 марта ( №  55). - С. 6. В Приуралье побывала республиканская информационно-пропагандистская группа (ИПГ) , возглавляемая министром окружающей среды и водных ресурсов Нурланом Каппаровым.Министр посетил НИИ Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им.Жангир хана , на базе которого совместно с АО " Национальный научно-технический холдинг  "Парасат " реализуется инновационный проект "Разработка аквакультурной технологии выращивания осетровых рыб в условиях замкнутого водообеспечения ".

Западно-Казахстанская область: спецвыпуск // Oil&Gas of Kasakhstan. – 2014. - № 1. – С. 4-84. Статьи этого выпуска посвящены динамичному развитию области, Карачаганаку, инновациям по «Дорожной карте». Особое внимание уделено работе Научно-технического совета области, проектам Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана.

 

2013 жыл

Абдулова Р.Работайте Сами, информируйте Всех !  / Р. Абдулова // Зангар. - 2013. - 25  октября. Информационное обеспечение науки и учебно-воспитательного процесса является основной задачей Научной библиотеки ЗКАТУ имени Жангир хана . Особое внимание уделяется он-лайновому доступу ко всем внутренним и внешним ресурсам библиотеки.

Ахметова А.В честь профессора и академика / А. Ахметова // Приуралье. - 2013. - 29 октября.

24 октября на базе ЗКАТУ имени Жангир хана прошла научно-практическая конференция "Приоритетные направления сохранения плодородия почвы" посвященная 75-летнему юбилею известного ученого, доктора сельскохозяйственных наук, академика НАН РК, заслуженного деятеля РК, директора научно-исследовательского института экологии при Казахском национальном аграрном университете, профессора Р. Елешева.

Әжігереева Г." Ұшақ өндірісі қолға алынар болса, компанияға сенуге болды / Г. Әжігереева // Орал өңірі. - 2013. - 29 маусым. - Б. 2. ҚР Премьер-министрінің орынбасары, индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә. Исекешев облысымызға жұмыс сапарымен келіп, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-де болып. Онда индустриалды аквакультураның тәжірибелік-өнеркәсіптік учаскесінің жұмысымен танысты.

Шәңгерей Г.Университет тауарлық бекіре өсіреді / Г. Шәңгерей // Орал өңірі. - 2013. - 6 шілде. - Б. 6. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ "Парасат ғылыми-технологиялық ұлттық холдингі" АҚ-мен біріге отырып, "Бекіре тұқымдас балықтарды өсірудің аквамәдени технологиясын дайындау және құрал-жабдықтарды жасау" жөніндегі инновациялық жобаны жүзеге асыруда.

Горохова  Н.Новая жизнь уральского осетра / Н. Горохова  // Приуралье . - 2013. - 4 июля ( № 82). Особое значение для нашей области имеет инновационный проект "Разработка аквакультурной технологии выращивания осетровых рыб и изготовление оборудование ". Он был инициирован и реализован в 2012 году НИИ ЗКАТУ им. Жангир хана совместно с АО "Национальный научно-технологический холдинг "Парасат " и включен в госзаказ по программе целевого финансированияПолный текст

Корина Л.От конкурса идей до проектов / Л. Корина // Казахстанская правда. – 2013. – 25 июня. – С. 6. На встрече с представителями АО «Национальное агенство по технологическому развитию» с учеными и предпринимателми Приуралья  речь шла о том, что индустриально-инновационное развитие учит новому стилю жизни. Ученые ЗКАТУ имени Жангир хана работают более чем над 30 научно-инновационными проектами. Полный текст

Рахманов Н."Инновациялық форсаж" Оралда / Н. Рахманов // Орал өңірі. - 2013. - 20 маусым Аннотация: Орал қаласында өткен "Инновациялық форсаж - 2013" республикалық көрмесіне Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ғалымдары 5 жобасын ұсынды. Полный тескт

Ахмеденов К. М.К новым научным достижениям / К. М. Ахмеденов; корр Д. Курманова // Жайық үні. - 2013. - 23 мая.

Аннотация: Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана - известный в республике вуз с давними научными традициями. Сегодня он работает над 34 научными проектами. Подробнее об этом рассказал исполняющий обязанности директора научно-исследовательского института Кажмурат Ахмеденов. Полный текст

Әжігереева Г.Төрт түліктің амандығы мал маманының даярлығынан / Г. Әжігереева // Экономика. - 2013. - 25 сәуір - 2 мамыр. - Б. 1,3.  Соңғы кезде мал басының өсуімен қатар мал арасындағы қауіпті инфекция ошақтарының тіркелуі жиіледі. Сондықтан да облысымызда мал мамандарына деген сұраныс күшейуде. Осы мәселені шешуге жылда мал мамандарын даярлауға Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-не грант жақсы бөлінеді. Университеттің "Ветеринарлық медицина және биотехнология" факультетінің деканы, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор Қайсар Көшәлиев "Дипломмен ауылға" бағдарламасы бойынша түлектердің көпшілігі ауылға жұмысқа баруға ынталы деп отыр.

Базарова А.Ғылым қызметкерлері күні / А. Базарова // Заңғар. - 2013. - 15 сәуір. - Б. 2.

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің акт залында 12 сәуір - Ғылыми қызметкерлер күніне арналған салтанатты жиын болып өтті. Полный текст

Әжігереева Г.Төрт түліктің амандығы мал маманының даярлығынан / Г. Әжігереева // Орал өңірі. - 2013. - 13 сәуір. - Б. 1,6. Соңғы кезде мал басының өсуімен қатар мал арасындағы қауіпті инфекция ошақтарының тіркелуі жиіледі. Сондықтан да облысымызда мал мамандарына деген сұраныс күшейуде. Осы мәселені шешуге жылда мал мамандарын даярлауға Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-не грант жақсы бөлінеді. Университеттің "Ветеринарлық медицина және биотехнология" факультетінің деканы, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор Қайсар Көшәлиев "Дипломмен ауылға" бағдарламасы бойынша түлектердің көпшілігі ауылға жұмысқа баруға ынталы деп отыр.

Монтаев С. А.Көрмеге біз де барамыз / С. А. Монтаев // Орал өңірі. - 2013. - 28 наурыз. - Б. 6. "ЭКСПО - 2017" халықаралық көрмесіне Жәңгір хан атындағы  БҚАТУ-ің атынан бірнеше технологиялық жобаларын апарып әлемге танытпақ..

Подарок к юбилею вуза / соб.корр. // Заңғар. - 2013. - 15 марта ( №   9-10). - С. 2. В начале марта 2013 года из Германии, издательского дома  PaImarium  Academic PubIisinq, пришло сообщение об опубликовании монографии доктора технических наук, профессора Тюрина А.Н. "Совершенствование операций брусковой абразивной обработки деталей" объемом 20 п.л. Полный текст

Рахманов Н.Жобалардың орындалуы пысықталды / Н. Рахманов // Орал өңірі. - 2013. - 16 наурыз. - Б. 4. Мақалада біздің облыста жаңа инновациялар қолға алынып жатырғаны туралы , сондай-ақ Жәңгір хан атындағы БҚАТУ "Парасат "  ғылыми-технологиялық ұлттық холдинг " АҚ-мен біріге отырып, "Бекіре тұқымдас балықтарды өсірудің аквамәдени технологиясын дайындау және құрал-жабдықтарды жасау " жөніндегі инновациялық жобаны іске асырып жатқандығы туралы да айтылған.

Құсайын Т.Бекіре акватехнология бойынша өсіріледі [Текст] / Т. Құсайын // Заңғар. - 2013. - 15 ақпан. - Б. 3. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті ғылыми-зерттеу орталығы мен "Парасат" ғылыми-технологиялық ұлттық холдингі" АҚ бірлесіп әзірлеген инновациялық жоба, жоғалып бар жатқан бекіре балығы түрлерін сақтап қалу көкейкесті мәселенің шешімін табуға арналған. Осыған орай бекіре тұқымдас балықтарды өсірудің акватехнологиясын іске асыру көзделген. Аталған акважоба бүгінгі қолдағы бар мүмкіндіктер мен жағдайларға сәйкес айтарлықтай орасан зор шығын шығармайтын тиімді технологияға негізделген.

Әжігереева Г.Инновацияны дамыту меморандумына қол қойылды [Текст] / Г. Әжігереева // Орал өңірі. - 2013. - 23 ақпан. - Б. 4. "Алгоритм " технопаркі " ЖШС-ның конференц -залында инновацияларды дамыту , қуат сақтағыш технологияларды және қуаттың жаңғыртылатын балама көздері нысандарын енгізу мәселелеріне арналған кеңес өтті. Кеңеске ЖОО-ң басшылары мен ғалымдар, өндіріс орындарының өкілдері қатысты. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың коммерцияландыру офисінің жетекшісі Гүлшат Әйешева университеттегі подшипниктің жетілдірілген түрі мен керамикалық кірпіш өндірісі инновациялық жобалары хақында баян етті. Полный текст

Абсатиров Г.Импорт племенных животных : учесть все нюансы / Г. Абсатиров // Приуралье. - 2013. - 28 февраля (№  24). - С. 10.Программой "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота Республики Казахстан" предусмотрен импорт племенного скота до 2016 года в объеме 72 тысяч голов. За последние 2 года уже завезено около 30 тысяч голов.Полный текст

Портнягина  Н.Эврика по-казахстански / Н. Портнягина  // Приуралье. - 2013. - 28 февраля (№  24). - С. 8.  В 2012 году в региональный технопарк "Алгоритм " было подано  7 заявок на участие в программе технологического бизнес-инкубирования. Она была направлена на предоставление на конкурсной основе безвозмездных сервисных и инфраструктурных услуг для  инноваторов в ходе реализации инновационных проектов.   Руководитель одного   из таких проектов - декан машиностроительного факультета ЗКАТУ им. Жангир хана, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной инженерной академии РК Сарсенбек Монтаев рассказывает об идее создания и истории продвижения своих проектов. Полный текст

Портнягина  Н.Развивать альтернативную энергетику / Н. Портнягина  // Приуралье. - 2013. - 23 февраля (№ 22). - С. 1.  Какую лепту внесет наш регион в развитие инноваций, внедрение энергосберегающих технологий и объектов возобновляемых источников энергии- эти и другие вопросы обсуждались на совещании, прошедшем 22 февраля в технопарке "Алгоритм" под председательством заместителя акима области Алтая Кульгинова .В нем приняли участие ученые, представители Университета энергетики и связи (Алматы), ЗКАТУ им. Жангир хана рассказали о разрабатываемых инновационных проектах. Полный текст

Губашева  А.Шетелдік ғылыми машықтану [Текст] / А. Губашева // Заңғар. - 2013. - 31 қаңтар. - Б. 8.

Жәңгір хан атындағы  БҚАТУ МАТТБ-22 топ магистранты А. Губашева желтоқсан айының соңында Самара қаласына барып,  Мемлекеттік ауылшаруашылық акдемиясының, егін шаруашылығындағы қазіргі заманғы технологиялар мен техникалық құралдардың даму жағдайы туралы ғылыми машықтанудан дәріс тыңдап қайтты.

Есембаева  А.Қалдықтан кірпіш шығарады [Текст] / А. Есембаева // Нұр Астана. - 2013. - 24 қаңтар. - Б. 14. Уақыт өткен сайын үй тұрғызудан амал тәсілдері жаңарған үстіне жаңаруда. Озық технология мен озық оқу үрдісі еніп жатыр. Мұндай жаңалықты Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінен анық байқауға болады.

Құсайын Т.Бекіре акватехнология бойынша өсіріледі [Текст] / Т. Құсайын // Егемен Қазақстан. - 2013. - 1 ақпан. - Б. 1. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті ғылыми-зерттеу орталығы мен "Парасат" ғылыми-технологиялық ұлттық холдингі"  АҚ бірлесіп әзірлеген инновациялық жоба,  жоғалып бар жатқан бекіре балығы түрлерін сақтап қалу көкейкесті мәселенің шешімін табуға арналған. Осыған орай бекіре тұқымдас балықтарды өсірудің акватехнологиясын іске асыру көзделген. Аталған акважоба бүгінгі қолдағы бар мүмкіндіктер мен жағдайларға сәйкес айтарлықтай орасан зор шығын шығармайтын тиімді технологияға негізделген.Полный текст

Корина  Л.Возвращение осетровых / Л. Корина  // Казахстанская правда . - 2013. - 30 января  ( №   34-35). - С. 5. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана  совместно с АО "Национальный научно-технический холдинг "Парасат " реализует инновационный проект "Разработка аквакультурной технологии выращивания осетровых рыб ". Полный текст

Мурзағалиева, А. А.Уфада магистрлік машықтанудан өттік [Текст] / А. А. Мурзағалиева, А. К. Абдығалиева // Заңғар. - 2012. - 16  қараша. - Б. 3.  Жәңгір хан атындағы БҚАТУ "Мұнай-газ ісі және машина жасау технологиясы" кафедрасының магистранттары Уфа қаласына барып қайтты.

Тлепбергенов, Д.Магистранттың ғылыми машықтануы [Текст] / Д. Тлепбергенов // Заңғар. - 2012. - 30 желтоқсан. - Б. 5.  Орынбор қаласындағы бүкіл ресейлік етті ірі қара ғылыми зерттеу институтына МТППЖБ-21 топ магистранты Д. Тлепбергенов ғылыми машықтануға барып қайтты.

Куликов, В.Икорный бизнес [Текст] / В. Куликов // Экспресс К. - 2013. - 15 января. - С. 6. Научная лаборатория рыбного хозяйства Западно-Казахстанского аграрно-технического университета презентовала свой проект, который официально называется "Разработка и освоение индустриальной аквакультуры производства черной икры и товарной осетрины". Полный текст

Үздік оқытушы атанды.Орал өңірі. - 2013. - 5 қаңтар. - Б. 3. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің техника ғылымдарының кандидаты Марат Онаев 2012 жылдың қорытындысы бойынша ҚР Білім және ғылым министрлігі ұйымдастырған "Жоғары оқу орнының үздік оқутышысы" байқауының грантына ие болды.


2012 жыл

Байгунакова А.Потенциал для стратегических задач / А. Байгунакова // Приуралье . - 2012. - 22 декабря ( № 153-154). - С. 2-4 20 декабря 2012 года в Западно-Казахстанской области с рабочей поездкой побывала Правительственная группа во главе с заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Крымбеком Кушербаевым. В ходе поездки в ЗКО Правительственная группа также посетила научную лабораторию рыбного хозяйства ЗКАТУ им. Жангир хана, где совместно с национальным научно-техническим холдингом " Парасат " ведется разработка и освоение индустриальной аквакультуры производства черной икры и товарной осетрины.

Кенжеғалиев, Т.Мұнайгазға қоса басқа салаларды да дамыту керек [Текст] / Т. Кенжеғалиев, С. Әбілхалықов // Орал өңірі. - 2012. - 22 желтоқсан. - Б. 1,2-3. ҚР Премьер-министрінің орынбасары Қырымбек Көшербаевтың БҚО-да жұмыс сапарымен келіп, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің балық шаруашылығы ғылыми зертханасында болып, жаңа технология негізінде қара уылдырық пен тауарлы бекіре тұқымдас балық өндіру қолға алынған шараны жоғары бағалады.

Самойлова Г. Осетр не должен исчезнуть / Г Самойлова // Приуралье . - 2012. - 13 декабря ( № 149). - С. 3 Члены партии "Нур Отан" , председатели ППО ознакомились с инновационными проектами , побывали в лаборатории по выращиванию мальков осетровых на базе Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана (ЗКАТУ). Полный текст

Әжігереева, Г.Бекіре зауыты салынады [Текст] / Г. Әжігереева // Орал өңірі. - 2012. - 13 желтоқсан. - Б. 14. Оралда тауарлық қара уылдырық пен бекіре балығы еті өндірілетін болды. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ "Парасат" ғылыми-технологиялық ұлттық холдинг" АҚ-мен біріге отырып, "Бекіре тұқымдас балықтарды өсірудің аквамәдени технологиясын дайындау және құрал-жабдықтарды жасау" жөніндегі инновациялық жобаны іске асыруда. Полный текст

Байғалиева, К."Нұротандықтар" экскурсия аясында [Текст] / К. Байғалиева // Жайық үні. - 2012. - 13 желтоқсан. - Б. 4. Желтоқсанның оны күні "Нұр Отан" ХДП облыстық филиалының ұйымдастыруымен "Нұротандықтар" инновациялық жобаларды жүзеге асыру саясатын қолдайды" атты экскурсия оздырылды. Шара аясында партия мүшелері, "Нұр ОТан" ХДП бастауыш партия ұйымының төрағалары Жәңір хан атындағы БҚАТУ-ің ғылыми-зерттеу орталығының жұмысымен танысты.

Дементиевская О.Урок с министром / О. Дементиевская // Литер. - 2012. - 5 декабря. 4 декабря министр образования и науки РК Бакытжан Жумагулов посетил ЗКАТУ имени Жангир хана, на базе которого занимаются воспроизводством осетровых. Министр ознакомился с новыми проектами вуза которые будут реализованы на практике. Полный текст

Әжігерей, Г.Балығың қайда тулаған, айдын көлім суалған? [Текст] / Г. Әжігерей // Атамекен. - 2012. - 25 қазан. - Б. 3. Шалқар көлі суының тартылуы балықтың азықтық жайылымын тарылтып жіберді. Көлде сазан, табан, көксерке балықтары күрт кеміп кеткен көрінеді. Міне, сондықтан Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың аквамәдени орталығы зертханасы су айдындарына жіберілетін шабақтар өсіруде. Табиғат пайдаланушылар осы орталықтан балық алып, өз қарамағындағы су қоймаларында балықты көбейтумен жұмыстануға болады. Әрі мүндай шаралар ғылыми тұрғыда жүргізілуі тиіс екендігін табиғат пайдаланушылар ескерсе екен.

Монтаева, А.Әйнек сынықтарына жан бітірген / А. Монтаева // Нұр Астана. – 2012. – 25 қазан. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ «Құрылыстағы экономика және менеджмент» саласы бойынша магистратурада оқып жатқан Айнұр Монтаева ғылыми жаңалық ашып патентке ие болды. Өндіріске енгізілетін тың өнертабыс, елімізде энергияны үнемдеуге байланысты талаптар үдесіне сай келеді.Полный текст

Жұмабекқызы, Д.Шетелдік ғалымдар дәріс оқыды [Текст] / Д. Жұмабекқызы // Жайық үні. - 2012. - 18 қазан. - Б. 4. Қазақ мемлекетінде ғылымды мемлекеттік қаржыландыру көлемі қарқынды артып келеді. Бұл - Орал қаласында ҚР Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен және "Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұлттық орталығы" АҚ мен Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ің ұйымдастыруымен өткен халықаралық семинарға қатысқан шетелдік ғалымдардың ортақ пікірі.

Менешев, Д.Занятия проводит Московский профессор [Текст] / Д. Менешев // Заңғар. - 2012. - 12 қазан. - Б. 7. С 17-29 сентября 2012 г. в ЗКАТУ им Жангир хана проводились занятия в рамках академической мобильности по программе "Проектирование инновационных моделей и технологии реализации компетентностного подхода в модульном обучении для современного вуза". Его слушателями были магистранты, преподаватели университета.

Наука и практика [Текст] // Заңғар. - 2012. - 12 қазан. - Б. 7.Одним из методов будущих специалистов является выездные занятия на производство, где студенты знакомятся с передовой технологией выращивания и обработки и переработки сельскохозяйственных культур. Особое место занимает знакомство с людьми, которые внедряют передовую технику и технологию. Об одном из таких выездных занятий, студенты группы ТПР 32, ЗКАТУ им Жанир хана, которые приняли участие в семинаре, финансированного в рамках СКГ поддерживаемого Всемирном банком и Правительством РК.

Калашникова, Л.Проект подшипника отметили в Астане / Л. Калашникова // Уральская неделя. – 2012. – 11 октября. –С. 3. Преподаватель ЗКАТУ имени Жангир хана Даурен Кушалиев со своим инновационным проектом стал финалистом республиканского конкурса, показав нетрадиционный подшипник, незаменимый при езде по бездорожью.

Серікқызы, А.Басыңа бақ орнасын, бекіре балық !. [Текст] / А. Серікқызы // Жайық үні. - 2012. - 13 қыркүйек. - Б.21 Қазақстанның 2010-2014 жылдардағы Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы Президент Жарлығымен бекітіліп, еліміздің барлық аймағында жүзеге асуда. Өңіріміздегі мұндай өзекті инновациялық жобалардың ертеңі жарқын екені күмәнсіз. Бұл орайда облысымыздағы іргелі оқу орындарының бірі Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетіндегі ғылыми-зерттеу институты мамандары ғылыми негіздемесін дайындауға кіріскен бекіре балықтарын өсіріп-өндіретін заманауи индустриалды-инновациялық аквакультура кешені сөзімізге дәлел.

Корина Л.Чтоб не оскудели рыбные богатства / Л. Корина // Казахстанская правда. - 2012. - 20 июля - С.2. Студенты ЗКАТУ будущие ихтиологи участвует и в расчетах эффективности пополнения количества рыбы в прудах и водохранилищах. Полный текст

Абсатиров, Г.Внимание проблемам ветеринарии [Текст] / Г. Абсатиров // Приуралье. - 2012. - 12 июля. - С.5 Вопросы ветеринарного обеспечения животноводства обсуждались на семинаре-совещании, которое прошло в Зеленовском районе с участием акимов сельских округов ветеринарных инспекторов ряда районов, представителей ветеринарной лабораторий Зеленовского района, областного управления сельского хозяйства, областного филиала республиканского эпизоотического отряда, а также ученых ЗКАТУ им. Жангир хана, Западно-Казахстанской научно-исследовательской ветеринарной станции.

Абсатиров Г.Степям нужны сайгаки / Г. Абсатиров // Приуралье. - 2012. - 7 июня ( № 63). - С.14. В последние годы внимание общественности, специалистов ветеринарной медицины, экологов, территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК, охотзоопрома, краеведов приковано к проблеме сохранения одного из древних видов животного мира на планете - сайгаков. О работе ученых ЗКАТУ имени Жангир хана по сохранению сайгаков.

Рахманов Н. Балық та байлық / Н. Рахманов. - (Новости). - (Рынок IT) // Орал өңірі. - 2012. - 7 маусым "Квант" ЖШС Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-ң ғылыми зерттеу институтымен тығыз байланыста, су қоймасын ғылыми нысанаға айналдырған. Бүгінде он шақты балық түрі иіршілік ететін Дөңгелекке бірнеше мәрте балық дернәсілдері жіберілген.

Траисов, Б."Мал өсірсең - қой өсір, табысы оның көл-көсір" [Текст] / Б. Траисов ; сұхб Г. Әжігереева // Орал өңірі. - 2012. - 10 сәуір. - Б.1,4 Қой шаруашылығы саласын зерттеп жүрген ғалым, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Балуаш Траисовпен сұхбат.

Куликов, В.Икра стоит свеч [Текст] / В. Куликов // Экспресс К. - 2012. - 29 марта. - С.5 Вице-министр сельского хозяйства Марат Толибаев посетил научно-исследовательский центра Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана (ЗКАТУ), где селекционно выводятся в Уральске породы осетра вскоре будут доступны для предпринимателей решивших заняться искусственным разведением красной рыбы. Полный текст


2011 жыл

Мырзабаева А. У.Азбука агробизнеса [Текст] / А. У. Мырзабаева // Приуралье. - 2011. - 20 августа. - С.6 Начата реализация инновационного проекта "Разработка электроного экспресс-курса по созданию и эффективному ведению агробизнеса", разработанного группой ученых ЗКАТУ им Жангир хана под руководством доктора технических наук, профессора Гали Гумарова.

Сергалиев Н.Потенциал научной базы [Текст]/ Н. Сергалиев, Г. Абсатиров // Приуралье. - 2011. - 26 мая (№ 58 ) О научном потенциала ЗКАТУ имени Жангир хана, университетских лабораториях, оснащенных современным оборудованием, инновациях в вузовской науке.