Ғылыми кітапхананың университет оқытушыларынан оқу процесіне қажетті басылымдарға тапсырыс қабылдау тәртібі

Тапсырыс арнайы «Тапсырыс бланкі» бойынша жүзеге асырылады.

  1. Тапсырыс жасалмас бұрын ең алдымен басылымның кітапхана қорында барын немесе жоқ екенін электронды каталогтан тексеру қажет.
  2. Тапсырыста мамандықтың және оқытылатын пән атауы толық көрсетілуі керек.
  3. Тапсырыс жасалған кезде бұл басылымның негізгі немесе қосымша оқулық екені көрсетілуі қажет.
  4. Тапсырыс жасалатын басылымдар саны оқу процесінің кітаппен қамтамасыз ету талабымен  № 508-18.07.2003 ж. «Қазақтан Республикасының мемлекеттік білім беру мекемелерінің кітап қорын қалыптастыру» туралы нұсқаулығына сәйкес анықталу қажет (негізгі әдебиет 0,5 коэффициенті бойынша, қосымша әдебиет – 0,3 коэффициенті бойынша. )
  5. Тапсырыс кафедра оқытушыларымен келісіліп, кафедра меңгерушісінің және факультет деканының қолы койылуы қажет. Одан әрі қарай  «Ғылыми кітапхана» директорымен,  «Сапа менеджменті жүйесі және инновациялар» бөлімінің жетекшісімен және  «Оқу және оқу-әдістемелік жұмыстар» департаментінің директорымен келісілуі тиіс.

Қажеттілігі мен оқырман сұраныстарын ескере отырып, ғылыми кітапхана тапсырыс жасалатын басылымдардың санына өзгерістер енгізуге құқылы.

Тапсырыс бланкісін жүктеу